Zespół

Iwona Mikuła

Prezes Zarządu / Główny Księgowy

Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych: Certyfikat Księgowy Nr 13091/2006.

Absolwentka Wydziału Organizacji i Zarządzania Przemysłem Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończyła podyplomowe studia w szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie na wydziale Rachunkowość i Finanse.

Posiada długoletnią praktykę  jako pracownik działu księgowości, później jako Główny Księgowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w spółce cywilnej.

Barbara Grońska

Członek Zarządu / Zastępca Głównego Księgowego

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Anna Szymańska-Węckowska

Członek Zarządu / Specjalista ds. Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach na kierunku Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Akademię Menedżera w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. J. Ziętka, a także studia podyplomowe z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Śląskim.

W poprzednich miejscach pracy zdobyła doświadczenie w zarządzaniu ludźmi oraz w rozwijaniu kontaktów biznesowych.

Sebastian Haczkowski


Specjalista w zakresie prawa administracyjnego, gospodarczego i handlowego.