Cennik


Rozliczenie PIT, VAT, CIT, złożenie JPK (Jednolity Plik Kontrolny), deklaracje ZUS i PFRON oraz sprawozdania GUS są u nas zawsze w cenie usługi. Nie pobieramy również dodatkowych opłat za korekty z winy klienta.

liczba pozycji księgowych księga przychodów i rozchodów
cena netto
do 5300 zł
6 - 30400 zł
31 - 50550 zł
od 51do negocjacji
liczba pozycji księgowych księgi handlowe pełna księgowość
cena netto
do 201000 zł
21 - 501200 zł
51 - 1001600 zł
od 101do negocjacji

Usługa kadrowa za jedną osobę na liście płac i/lub w deklaracji ZUS - od 50 zł netto.