Zakładanie firm

Nasi klienci mogą liczyć na pełną obsługę w zakresie rozpoczęcia swojej działalności. W tym obszarze nasze usługi dotyczą:

  • doradztwa w wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności,
  • kalkulacji kosztów i zakresu opodatkowania wybranej formy działalności,
  • wypełniania odpowiednich dokumentów zgłoszeniowych do sądów rejestrowych i urzędów skarbowych,
  • wspomagania w założeniu sp. z o.o. drogą internetową (tryb S24),
  • monitorowania wpisów do rejestrów.

Klienci naszego biura mogą liczyć na pomoc w założeniu każdej działalności gospodarczej. Mamy szerokie doświadczenie w zakładaniu:

  • jednoosobowych działalności gospodarczych,
  • spółek cywilnych,
  • spółek jawnych {S24},
  • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) {S24},
  • spółek komandytowych.
Powrót