Usługi księgowe

Klienci naszego Biura mogą liczyć na szeroki zakres usług z dziedziny księgowości. Oferujemy:

 • Prowadzenie usług księgowych:
  • księgi rachunkowe,
  • prowadzenie podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów,
  • dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany),
 • dokonywanie zapisów na podstawie dostarczonych przez klienta dokumentów księgowych,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT,
 • sporządzanie i składanie miesięcznych i kwartalnych deklaracji podatkowych (VAT, VAT-7 oraz Vat-7K),
 • sporządzanie oraz składanie w imieniu klienta zeznania rocznego (PIT-36, PIT-36L, PIT-28),
 • sporządzenie bilansu, sprawozdania finansowego oraz zeznania CIT, PIT za rok obrotowy,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • kontakty z urzędami podatkowymi oraz uczestniczenie w trakcie kontroli podatkowych,
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych, sporządzanie deklaracji VAT-UE,
 • pomoc w odzyskiwaniu podatku VAT zapłaconego zagranicą (VAT-REF),
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS,
 • usługi księgowe dla klientów rozliczających środki z dotacji unijnych.
Powrót